Visualització de contingut web

Legislació sobre violència de gènere

  • Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Consagra i garantix a les dones que són o han sigut víctimes de violència de gènere una sèrie de drets per tal que estes puguen posar fi a la relació violenta i recuperar el seu projecte de vida.

     

  • Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l'Orde de Protecció de les Víctimes de la Violència de Gènere.

     

  • Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 6.912, de 28 de novembre).